Gần 100 triệu cành hồng Đà Lạt xuất ra thị trường mỗi năm

Ở làng hoa Vạn Thành (Đà Lạt), người dân trồng tới hàng chục loại hoa hồng khác nhau, cung cấp từ 80 đến 100 triệu cành hồng tươi mỗi năm.

Chế tạo đồ thủ công từ cây trồng
Từ những bộ phận tưởng như bỏ đi của nhiều loại cây trồng, người nông dân đã sáng tạo ra các sản phẩm độc đáo, giá trị kinh tế cao.