Hành trình xuất khẩu tôm thẻ chân trắng tại Sóc Trăng

Với diện tích vùng nguyên liệu khoảng 18.300 ha cho sản lượng 107.000 tấn mỗi năm, ngoài tiêu thụ nội địa, tôm thẻ chân trắng Sóc Trăng còn được xuất