Thứ tư, 16/1/2013 | 12:08 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |
Thứ tư, 16/1/2013 | 12:08 GMT+7

Lấy phiếu tín nhiệm Thủ tướng, Chủ tịch nước vào tháng 5

Ngoài những chức danh ở Quốc hội, HĐND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, lãnh đạo phường, xã, thị trấn... cũng được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm từ kỳ họp Quốc hội vào tháng 5/2013
> Đã bỏ phiếu tín nhiệm, phải có người thay thế

Sáng nay, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thống nhất nội dung nghị quyết hướng dẫn thi hành việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm với các chức danh do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

Theo đó, ngoài những chức danh được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm ở Quốc hội, HĐND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Nghị quyết hướng dẫn còn quy định các chức danh lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm ở HĐND cấp xã, phường, thị trấn. Các chức danh này gồm Chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch HĐND xã, phường, thị trấn; Chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND, các Ủy viên của UBND xã, phường, thị trấn.

Nếu một người đồng thời giữ nhiều chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn (như Phó chủ tịch HĐND kiêm Trưởng ban Kinh tế) thì việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện đối với chức vụ cao nhất. Thời gian lấy phiếu thực hiện định kỳ tại kỳ họp đầu tiên hằng năm kể từ năm thứ hai của mỗi nhiệm kỳ Quốc hội, HĐND các cấp.

a

Tại kỳ họp Quốc hội vào tháng 5 tới, việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo như Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng... sẽ được tiến hành. Ảnh: Hoàng Hà.

Về nội dung báo cáo và trách nhiệm giải trình của người được lấy phiếu tín nhiệm, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu cơ quan soạn thảo chỉnh lý lại theo hướng đơn giản các nội dung giải trình. Bên cạnh đó, quy định về mẫu phiếu cũng được yêu cầu chuẩn bị theo hướng mỗi lá phiếu cho từng người thay vì nhiều người cùng một phiếu.

Với người được lấy phiếu tín nhiệm có trên 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội, HĐND đánh giá "tín nhiệm thấp" hoặc 2 năm liên tiếp có quá nửa tổng số đại biểu đánh giá "tín nhiệm thấp", Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND có trách nhiệm trình Quốc hội, HĐND bỏ phiếu tín nhiệm chậm nhất tại kỳ họp tiếp theo, trừ trường hợp người đó có đơn xin từ chức.

Về điểm này, Chủ nhiệm Ủy ban ban Khoa học Công nghệ và Môi trường góp ý nên quy định rõ ràng hơn. Đơn từ chức gửi trước bao nhiêu ngày và phải được cấp có thẩm quyền chấp thuận để tránh trường hợp "ngày mai bỏ phiếu tín nhiệm, tối nay gửi đơn", rất khó xử lý.

Trường hợp người được đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội, HĐND bỏ phiếu "không tín nhiệm" thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền đã giới thiệu người đó có trách nhiệm trình Quốc hội, HĐND xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc phê chuẩn việc miễn nhiệm, cách chức.

Do còn một số điểm góp ý được tiếp thu ngay tại buổi họp sáng nay nên nội dung chính thức của nghị quyết hướng dẫn sẽ được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ký và ban hành để có hiệu lực từ 1/2 - thời điểm nghị quyết 35 của Quốc hội về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm với các chức danh cho Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn có hiệu lực.

Nguyễn Hưng

Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+ Email cho bạn bè
 
 
Đối với người Việt Nam học tiếng Anh, có thể nói chữ S là một trong những chữ khó nhất để có thể phát âm chính xác trong các trường hợp kết hợp chữ viết khác nhau.
Sinh viên ACU Australia được nhận lương khởi điểm cao
72,4% sinh viên ACU có được việc làm toàn thời gian trong vòng 4 tháng sau khi tốt nghiệp với mức lương khởi điểm trung bình là 55.600 AUD một