Thứ tư, 10/5/2017 | 18:46 GMT+7
|
Thứ tư, 10/5/2017 | 18:46 GMT+7

Hội nghị Trung ương 5 ban hành 3 nghị quyết về kinh tế

Các nghị quyết thể hiện quyết tâm chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành cơ cấu sở hữu hỗn hợp và đưa kinh tế tư nhân phát triển ở mọi lĩnh vực.

Hôm nay, sau 6 ngày làm việc, Hội nghị Trung ương 5 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. 

Phát biểu bế mạc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Trung ương đã bổ sung, phát triển nhiều nội dung mới, quan trọng của Nghị quyết Trung ương 6 (khoá X) về "Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN". 

Tổng bí thư nêu các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ khoá XII là hoàn thiện thể chế về huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực và thể chế về phân phối kết quả làm ra để giải phóng sức sản xuất, tạo động lực và nguồn lực cho tăng trưởng, phát triển, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, quốc phòng, an ninh quốc gia. Cùng với đó là hoàn thiện thể chế về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, về phát triển và ứng dụng khoa học - công nghệ, về giáo dục - đào tạo...

Tổng bí thư cho biết trước mắt cần khẩn trương tháo gỡ những vướng mắc về thể chế kinh tế để ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát nợ công, xử lý nợ xấu, cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hệ thống các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp nhà nước, nhất là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty lớn.

hoi-nghi-trung-uong-5-ban-hanh-3-nghi-quyet-ve-kinh-te

Các đại biểu dự Hội nghị Trung ương 5. Ảnh: VGP

Xử lý dứt điểm các doanh nghiệp nhà nước không hiệu quả

Theo Tổng bí thư, Hội nghị nhận định thời gian qua dù còn nhiều hạn chế nhưng tổng thể, doanh nghiệp nhà nước, gồm doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối, đã nỗ lực vươn lên, đạt được nhiều kết quả...

Thời gian tới, các cấp liên quan cần nghiêm túc triển khai các chủ trương, biện pháp mới, có tính đột phá vừa được Trung ương thông qua. Cụ thể như đẩy mạnh chuyển đổi hầu hết doanh nghiệp nhà nước thành doanh nghiệp có cơ cấu sở hữu hỗn hợp, chủ yếu là doanh nghiệp cổ phần, niêm yết trên thị trường chứng khoán, lấy hiệu quả kinh tế làm tiêu chí đánh giá chủ yếu.

Hai là tập trung xử lý dứt điểm các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, các dự án, công trình đầu tư không hiệu quả, thua lỗ kéo dài, kể cả bằng biện pháp giải thể, phá sản.

Ba là khẩn trương hoàn thiện mô hình quản lý, giám sát doanh nghiệp và vốn, tài sản của Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp; chậm nhất đến năm 2018, thành lập một cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu với doanh nghiệp nhà nước và cổ phần, vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp.

Tổng bí thư cũng nhấn mạnh việc kiên quyết đấu tranh và có biện pháp phòng ngừa, khắc phục tình trạng cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước móc ngoặc với cán bộ, công chức nhà nước và khu vực kinh tế tư nhân để hình thành "nhóm lợi ích", "sân sau" thao túng hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, trục lợi cá nhân, tham nhũng, lãng phí, gây tổn hại cho Nhà nước và doanh nghiệp... 

Phát triển kinh tế tư nhân trên mọi lĩnh vực mà 'pháp luật không cấm'

Tổng bí thư cho biết, Ban chấp hành Trung ương hoan nghênh và đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp cả nước đã hưởng ứng, thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX "Về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân", đóng góp ngày càng lớn vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trung ương yêu cầu, thời gian tới, toàn hệ thống chính trị phải tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục yếu kém, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách mới.

"Hệ thống chính trị cần tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế tư nhân, coi đây là yêu cầu tất yếu, khách quan trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; đồng thời, chăm lo phát triển kinh tế tư nhân nhanh, lành mạnh và đúng đắn hơn, thực sự trở thành một động lực quan trọng để giải phóng sức sản xuất; cùng với kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể làm nòng cốt xây dựng thành công nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển ở tất cả các ngành và lĩnh vực mà pháp luật không cấm...", Tổng bí thư phát biểu.

Doanh nhân, doanh nghiệp được khuyến khích chủ động, tích cực hơn nữa trong đổi mới quản lý, quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ; xây dựng thương hiệu và "chữ tín" trong kinh doanh...

"Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thành công tốt đẹp. Ba Nghị quyết chuyên đề về kinh tế được Trung ương ban hành tại Hội nghị lần này đều là những vấn đề cốt yếu, đặc biệt quan trọng với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm do Đại hội XII đề ra về phát triển kinh tế - xã hội", Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 5 của Tổng bí thư

Ba Nghị quyết được ban hành tại Hội nghị Trung ương 5 gồm: "Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"; "Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước"; "Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa".

Hoàng Thùy   |  

 
 
Trưng bày hơn 200 kỷ vật về Tổng bí thư Trường Chinh
Kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng bí thư Trường Chinh (1907-2017), Văn phòng Trung ương Đảng và Bộ Văn hóa tổ chức triển lãm "Tổng bí thư Trường
Khi những chủ đề tôn giáo, quan điểm chính trị xuất hiện trong cuộc hội thoại, bạn nên tránh sa đà vào một cuộc tranh cãi.