Tuyến vận tải container đường thuỷ đầu tiên ở phía Bắc hoạt động

Tuyến vận tải container bằng đường thủy từ Việt Trì đến Hải Phòng được kỳ vọng sẽ cạnh tranh với đường bộ vì chi phí bằng một nửa.