Thứ năm, 29/6/2006 | 01:00 GMT+7
|
Thứ năm, 29/6/2006 | 01:00 GMT+7

Đất tự chuyển đổi mục đích sẽ bị thu hồi

Diện tích đất của cá nhân, tổ chức sẽ bị thu hồi toàn bộ, một phần nếu không sử dụng trong thời gian 12 tháng, hoặc tiến độ sử dụng chậm hơn 24 tháng so với dự án. Đó là quy định mới của UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 28/6.

đất

Đất sử dụng sai mục đích sẽ bị thu hồi. Ảnh: Hoàng Hà

Ngoài ra, đất lấn chiếm, được giao, cho thuê không đúng đối tượng, thẩm quyền; người sử dụng không thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước; đất sử dụng không đúng mục đích được giao; đất để hoang hoá hoặc sử dụng kém hiệu quả cũng thuộc diện thu hồi.

UBND thành phố cũng phân cấp cho phép UBND phường, xã, thị trấn quyết định xử phạt hành chính, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất, chấm dứt hợp đồng giao, cho thuê sử dụng đất công ích. UBND quận, huyện được ra quyết định thu hồi đất đối với các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư vi phạm như để đất hoang hóa, lấn chiếm, sử dụng không đúng mục đích, không thực hiện nghĩa vụ với nhà nước.

Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vi phạm pháp luật về đất đai mà bị xử lý thu hồi đất, có trách nhiệm kê khai trung thực, xuất trình đầy đủ chứng từ có liên quan đến giá trị tài sản đã đầu tư trên đất. Nếu người bị thu hồi không kê khai hoặc kê khai không đúng thực tế thì đơn vị được giao đất sẽ điều tra để xác định.

Khi người bị thu hồi đất cố ý không chấp hành quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước thì UBND quận, huyện sẽ áp dụng biện pháp hành chính cưỡng chế thu hồi. Chi phí cưỡng chế do người bị thu hồi chi trả và được khấu trừ vào giá trị đã đầu tư mà người sử dụng đất bị thu hồi được hưởng.

Đoàn Loan

 
Trưng bày hơn 200 kỷ vật về Tổng bí thư Trường Chinh
Kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng bí thư Trường Chinh (1907-2017), Văn phòng Trung ương Đảng và Bộ Văn hóa tổ chức triển lãm "Tổng bí thư Trường