Thứ hai, 26/12/2011 | 14:54 GMT+7
|
Thứ hai, 26/12/2011 | 14:54 GMT+7

'Đảng viên phải cảnh giác trước cám dỗ vật chất'

Theo Tổng Bí thư, để xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay cần bình tĩnh, nhìn thẳng vào sự thật, không phiến diện. Những việc cần và có thể làm ngay là từng cán bộ, đảng viên phải gương mẫu tự phê bình, kiểm điểm; cảnh giác trước mọi cám dỗ về danh lợi, vật chất.
> TƯ Đảng thảo luận những điều đảng viên không được làm

Ảnh: TTXVN.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị sáng 26/12. Ảnh: TTXVN.

Sáng 26/12, hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa 11 đã khai mạc tại Hà Nội. Tại hội nghị này, Ban Chấp hành trung ương xem xét, quyết định đề án một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay và thảo luận, cho ý kiến về đề án xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2011-2020.

Ban Chấp hành trung ương cũng cho ý kiến về các báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2011; báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2011...

Về đề án một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay, Tổng bí thư nhấn mạnh, công tác xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với Đảng, chế độ. Thực hiện Nghị quyết Đại hội 11, Ban Chấp hành trung ương quyết định hội nghị lần này cần thảo luận, ra nghị quyết về chủ đề này.

Căn cứ vào nhận định trong văn kiện đại hội 11 và thực tế tình hình trong nước, thế giới có những diễn biến mới, Bộ Chính trị kiến nghị trung ương chọn 3 vấn đề đang thực sự cấp bách, cần làm ngay, với mong muốn tạo ra được những kết quả cụ thể để củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và người dân.

Đó là ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là ở cấp trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị hội nghị cần đánh giá đúng tình hình và nguyên nhân, nhìn thẳng vào sự thật, bình tĩnh, khách quan, không phiến diện; đi sâu phân tích, mổ xẻ, chỉ ra đúng căn nguyên để có biện pháp chữa trị hữu hiệu; trên cơ sở đó, xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những chủ trương, biện pháp phù hợp.

Theo Tổng Bí thư, những việc cần và có thể làm ngay là từng cán bộ, đảng viên, trước hết là từng ủy viên trung ương, ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tự giác, gương mẫu tự phê bình, kiểm điểm; cảnh giác trước mọi cám dỗ về danh lợi, vật chất...

Đối với những việc cần có thời gian chuẩn bị thì khẩn trương nghiên cứu, tổng kết, đề xuất để đi đến quyết định và thực hiện. Ví dụ phải khẩn trương đổi mới công tác tổ chức, cán bộ, chế độ sinh hoạt đảng; kiểm tra, giám sát việc tự rèn luyện và giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; có cơ chế giám sát chặt chẽ của tổ chức đảng và nhân dân, kịp thời thay thế những người không hoàn thành nhiệm vụ; tiếp tục cải cách chế độ tiền lương, nhà ở, bảo đảm cho cán bộ, công chức có mức sống ổn định và có điều kiện để giữ liêm, đồng thời chống đặc quyền, đặc lợi...

Tổng bí thư nhấn mạnh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng là công việc hệ trọng nhưng rất khó, rất phức tạp. Khó nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ.

Nội dung trình Hội nghị Trung ương lần này là những vấn đề rất cơ bản và hệ trọng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các ủy viên trung ương nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước người dân, tập trung dành thời gian nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến để hoàn thiện và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp.

Theo chương trình, hội nghị sẽ làm việc đến ngày 31/12.

(Theo TTXVN)

 
 
Ôtô Camry biển xanh bị tông bẹp rúm, hai công an tử vong
Bị xe tải húc mạnh từ sau, ôtô của Công an Bình Thuận bẹp rúm, phó phòng an ninh cùng thiếu tá tử vong, hai cán bộ khác bị thương.
Trưng bày hơn 200 kỷ vật về Tổng bí thư Trường Chinh
Kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng bí thư Trường Chinh (1907-2017), Văn phòng Trung ương Đảng và Bộ Văn hóa tổ chức triển lãm "Tổng bí thư Trường
Bài trắc nghiệm nhanh dưới đây sẽ giúp bạn nắm rõ hơn về các dùng các giới từ thông dụng như in, on, with, for...