Tổng cục Hải quan vừa đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố lưu ý trong quá trình làm thủ tục khai báo xuất nhập khẩu đối với các