Nga và Israel đang thương lượng về một dự án chung để cùng chế tạo một loại máy bay không người lái.