Thứ sáu, 11/2/2011 | 13:33 GMT+7
|
Thứ sáu, 11/2/2011 | 13:33 GMT+7

Nàng xuân

Thẹn thùng má đỏ bồ quân
Ngại ngùng yếm thắm hồng quần thanh tao
Lễ chùa xuân nguyện xôn xao
Thành tâm nàng cũng khấn vào đức tin... (Phạm Văn Hiệp, Nga)

Gió đông khẽ chớp hàng mi
Sớm nay đào nở tiếc gì xuân sang
Ngỡ trong sương sớm dáng nàng
Nắng vương tà áo mơ màng hương xuân

Thẹn thùng má đỏ bồ quân
Ngại ngùng yếm thắm hồng quần thanh tao
Lễ chùa xuân nguyện xôn xao
Thành tâm nàng cũng khấn vào đức tin...

***
Lễ tan, chàng vội đi tìm
Dáng Đào còn đó, nàng chìm trong sương..

Phạm Văn Hiệp

Vietnam Airlines hân hạnh tài trợ cuộc thi 'Xuân Quê hương'. Xem thể lệ cuộc thi 'Xuân quê hương'  tại đây.