Thứ năm, 23/4/2009 | 19:02 GMT+7
|
Thứ năm, 23/4/2009 | 19:02 GMT+7

Việt Nam công bố báo cáo nhân quyền

Hôm nay Bộ Ngoại giao Việt Nam công bố Báo cáo quốc gia kiểm điểm định kỳ việc thực hiện quyền con người ở Việt Nam.

Báo cáo này sẽ được trình bày tại phiên họp của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc ngày 8/5 tới.

Việc trình báo cáo này được thực hiện trong khuôn khổ cơ chế Kiểm điểm định kỳ phổ cập (UPR) về việc đảm bảo thực hiện các quyền con người, áp dụng đối với toàn bộ 192 quốc gia thành viên Liên Hợp quốc.

Sự hoạt động của cơ chế này dựa trên các báo cáo đến từ nhiều nguồn khác nhau như chính phủ, các tổ chức phi chính phủ... Tình hình nhân quyền của mỗi nước sẽ được xem xét trong một phiên tranh luận kéo dài ba giờ đồng hồ.  

Cho đến nay Hội đồng Nhân quyền đã thực hiện được 4 kỳ xem xét các báo cáo của 64 nước. Các nước còn lại được tiếp tục xem xét cho đến năm 2011.

dgf

Trẻ em, một trong những nhóm được đảm bảo về các quyền con người ở Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hà.

Báo cáo của Việt Nam nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện các quyền con người trên lãnh thổ Việt Nam, được soạn thảo với sự tham gia của các cơ quan liên quan trực tiếp đến việc bảo vệ, thực hiện và thúc đẩy các quyền con người.

Báo cáo nhấn mạnh những gì Việt Nam đã đạt được trong việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ của LHQ. Việt Nam là một trong số các nước đầu tiên đã hoàn thành sớm những mục tiêu này, sớm 10 năm so với thời hạn.

Nhằm đạt được tiến bộ hơn nữa trong việc đảm bảo các quyền con người, Việt Nam đề ra một số ưu tiên hàng đầu trong 5 năm tới, trong đó có xóa đói giảm nghèo, tạo công ăn việc làm; tiếp tục cải cách pháp luật và hành chính; chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Toàn văn báo cáo có thể tìm thấy trên trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Việt Nam.

T. Huyền