Thứ ba, 14/2/2012 | 16:48 GMT+7
|
Thứ ba, 14/2/2012 | 16:48 GMT+7

Máy bay do thám U-2 của Mỹ chưa 'nghỉ hưu'

65440

(Video: YouTube)