Thứ ba, 14/2/2012 | 16:48 GMT+7
|
Thứ ba, 14/2/2012 | 16:48 GMT+7

Máy bay do thám U-2 của Mỹ chưa 'nghỉ hưu'

65440

(Video: YouTube)

 
Thủ tướng Malaysia nói đại sứ Triều Tiên tố Kuala Lumpur có "mục đích chính trị" khi điều tra cái chết của một công dân Triều Tiên là bình luận "thô lỗ về mặt ngoại giao".