Thứ sáu, 13/1/2017 | 11:46 GMT+7
|
Thứ sáu, 13/1/2017 | 11:46 GMT+7

Phòng Tình huống - đầu não xử lý khủng hoảng của tổng thống Mỹ

Các nhân viên thuộc phòng Tình huống trong Nhà Trắng tổng hợp khoảng 2.000 mẩu thông tin một ngày để giúp tổng thống Mỹ phản ứng trước các khủng hoảng.

 Phương Vũ (Video: Nhà Trắng)