Thứ hai, 6/8/2012 | 12:10 GMT+7
|
Thứ hai, 6/8/2012 | 12:10 GMT+7

Vụ thử hạt nhân đầu tiên của thế giới

74948

(Video: Youtube)