Khẩu tiểu liên chế vội trở thành vũ khí được lính dù Anh thích mê

Khối lượng nhẹ, nhỏ gọn và có thể giấu trong người, tiểu liên Sten là vũ khí được các lực lượng đổ bộ đường không của Anh tin dùng trên