Đặc nhiệm Spetsnaz Nga diễn tập đột kích giải cứu giàn khoan

Các thành viên đặc nhiệm Spetsnaz Nga luyện tập phương án nhảy dù, lặn biển để tấn công kẻ địch chiếm giữ trái phép một giàn khoan.