Tiêm kích chạy bằng than đá độc nhất của phát xít Đức

Tiêm kích P13A sử dụng động cơ phản lực chạy bằng than để đối phó với tình trạng khan hiếm nhiên liệu của Đức Quốc xã.