Thứ tư, 11/8/2010 | 08:06 GMT+7
|
Thứ tư, 11/8/2010 | 08:06 GMT+7

Putin lái máy bay

33118

(Video: Amur)