Thách thức Trung Quốc đặt ra cho tàu chiến Mỹ trên Biển Đông

Dự luật an toàn hàng hải mới của Trung Quốc có thể cản trở hoạt động tự do hàng hải của tàu chiến Mỹ, làm gia tăng căng thẳng trên