Trump có thể gặp khó tại Nhà Trắng vì chú trọng tiểu tiết

Việc quá chú ý tới những chi tiết nhỏ nhặt có thể khiến ông Trump đưa ra các quyết sách sai lầm trên cương vị tổng thống Mỹ, dẫn đến