Thông điệp thị uy của tàu sân bay Trung Quốc tự đóng

Hạ thủy tàu sân bay tự đóng đầu tiên, Trung Quốc dường như muốn thị uy sức mạnh và gửi thông điệp cảnh báo tới các quốc gia có liên