Việt Nam đề nghị Nhật Bản hỗ trợ hậu sự cho công dân đột tử

Việt Nam đề nghị đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội hỗ trợ thủ tục để thân nhân công dân Trần Đắc Tình, đột tử ở Nhật Bản, có