Indonesia trao trả 65 ngư dân Việt

65 ngư dân Việt được Indonesia cho hồi hương sau khi bị bắt hồi tháng 4 và tháng 5 do đánh bắt trái phép trong vùng biển của Indonesia.

5 lần bà Obama ngầm công kích Trump trong bài phát biểu ủng hộ Clinton
Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama công kích Donald Trump nhiều lần dù không trực tiếp nhắc đến tên ông trong bài phát biểu ủng hộ Hilliary Clinton tại đại