Thứ sáu, 20/8/2010 | 11:34 GMT+7
|
Thứ sáu, 20/8/2010 | 11:34 GMT+7

Bò phi thân húc người

33580

(Video: ITN)