Một mảnh kim loại hôm qua từ trên trời rơi xuống gây nên lỗ thủng lớn trên mái nhà dân ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc.
Ba Lan hôm nay xác nhận về phát hiện một đoàn tàu bọc thép của Phát xít Đức dưới lòng đất gần biên giới với Czech, mà theo truyền thuyết chở đầy vàng và trang sức.