Cảnh sát Mỹ giải sai bài tập về nhà cho bé gái

Một bé gái người Mỹ không giải được bài tập toán về nhà đã nhờ cảnh sát giúp đỡ nhưng câu trả lời không đúng.