banner

Hillary Clinton

tongthong

Bầu cử tổng thống Mỹ 2016

Donald Trump

 
Thứ tư, 9/11/2016 | 09:08 GMT+7
|
Thứ tư, 9/11/2016 | 09:08 GMT+7

Quê nhà bà Clinton tự hào đi bỏ phiếu

Nhiều người dân ở Park Ridge, bang Illinois, quê nhà của ứng viên tổng thống đảng Dân chủ, bỏ phiếu cho bà, gọi bà là "nữ anh hùng".  

Trọng Giáp

 
 
Đơn vị: phiếu
Cần 270 phiếu để thắng