Thứ bảy, 18/2/2012 | 01:04 GMT+7
|
Thứ bảy, 18/2/2012 | 01:04 GMT+7

Máy bay trên USS Abraham Lincoln

65604