Thứ ba, 27/10/2009 | 16:22 GMT+7
|
Thứ ba, 27/10/2009 | 16:22 GMT+7

Lực sĩ 5 tuổi

20275

(Video: YouTube)