Thứ tư, 7/4/2010 | 16:42 GMT+7
|
Thứ tư, 7/4/2010 | 16:42 GMT+7

Nổ hố ga ở New York

27182

 (Video: Huffingtonpost)