Từ bầu trời cho tới mặt đất, chỗ nào của Delhi (Ấn Độ) cũng ngột ngạt bởi bầu không khí ô nhiễm và rác rưởi khắp nơi.
Donald Trump rộng đường chạy đua vào Nhà Trắng sau khi hai đối thủ cùng đảng bỏ cuộc, dù vậy, thử thách đoàn kết nội bộ đảng vẫn đang ở phía trước.