Người Mỹ đội mưa xem Trump tuyên thệ

Hàng trăm nghìn người Mỹ đội mưa trong thời tiết 8 độ C ở thủ đô Washington nghe Donald Trump tuyên thệ trở thành tổng thống Mỹ thứ 45.

Với ngôn từ đi thẳng vào vấn đề, tái khẳng định những ý tưởng cốt lõi trong chiến dịch tranh cử, Trump đã thể hiện đúng tính chất thực dụng của một doanh nhân.