Lần đầu tiên Bình Nhưỡng công bố các hình ảnh cho thấy bên trong chuyên cơ của nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un.
Chính phủ Nepal đang bị chỉ trích vì chặn các nỗ lực của tư nhân đưa hàng cứu trợ tới những khu vực hẻo lánh và cản trở hàng cứu trợ vào nước này.
Lựu pháo M101, M102, M114 hay pháo tự hành M107 và M110 là một phần trong những loại pháo được Mỹ sử dụng rộng rãi trong chiến tranh Việt Nam.