Yên tâm khi em nói chọn tôi để yêu mà không vì lý do gì

Tôi hạnh phúc nhất trên đời khi có em, được yêu em. Tình yêu cho đi và được nhận lại cũng bằng tấm lòng chân thành xuất phát từ trái