Cảm ơn em đã mang cho anh cả một trời thương nhớ

Có em, anh cảm thấy tự tin hơn trước cuộc sống; bởi mỗi việc làm, mỗi bước đi đều có em động viên cổ vũ cho anh.