Thứ tư, 15/10/2008 | 14:12 GMT+7
|
Thứ tư, 15/10/2008 | 14:12 GMT+7

Không chấp nhận việc đưa người tình vào văn phòng

Nó có hại cho ngay cả chính những người trong cuộc. Danh dự và uy tín của cơ quan và mỗi người trong phòng cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. (Doan Thanh Nhan)
> Đưa người tình vào phòng làm việc để 'tâm sự'

From: Doan Thanh Nhan
Sent: Wednesday, October 15, 2008 12:04 PM
Subject: Đua nguoi tình vào phòng làm viec de 'tâm su'

Tôi không bình luận về việc làm của người bạn đó, nhưng tình trạng đó rõ ràng không thể để tiếp diễn. Nó có hại cho ngay cả chính những người trong cuộc. Danh dự và uy tín của cơ quan và mỗi người trong phòng cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Để giửi quyết việc này, bạn hãy viết một lá thư, gửi cho 2 người, thư giấu tên để họ không quá xấu hổ. Nhưng qua nội dung của thư, thông điệp chuyển đi sẽ khiến những người bạn đó chấm dứt hành vi tại công sở.

Chúc bạn thành công trong việc này.

FOD

 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.