Bạn gái ngủ với người khác khi tôi vừa nói lời chia tay

Mấy hôm trước tôi nói lời chia tay nhưng chỉ được vài ngày lại phải quay lại. Sau đó tôi phát hiện trong vài ngày hai đứa xa nhau cô