Tôi có ích kỷ khi không muốn người mình thương được hạnh phúc

Khi nhìn thấy người mình thương hạnh phúc, quan tâm chăm sóc cho người khác thì bạn sẽ mỉm cười chúc phúc hay cảm giác như xát muối trong lòng?