Thứ hai, 30/7/2012 | 11:04 GMT+7
|
Thứ hai, 30/7/2012 | 11:04 GMT+7

'Đừng tưởng các anh tài giỏi nên có thể bồ bịch'

Phụ nữ chúng tôi hy sinh cũng là vì những đứa con, đừng tưởng các anh tài giỏi nên có thể bồ bịch. Nếu không vì những đứa con, những người vợ chúng tôi lúc buồn chán chuyện gia đình cũng tìm lại người yêu cũ để tâm sự, để cắm sừng lên đầu các anh. (Lê)
> Muốn từ bỏ vợ con để quay về với người yêu cũ

Từ: Lê
Đã gửi: 30 Tháng Bảy 2012 9:37 SA

Gửi anh Dũng!

Đọc bài viết của anh, tôi thấy như đọc được những dòng chữ từ người chồng bội bạc của mình. Tôi và chị ấy giống nhau, đều hết lòng hết sức gánh vác gia đình, đối nội, đối ngoại, chăm chồng chăm con cho trọn nghĩa vẹn tình. Trong khi một bên hết lòng vun đắp thì bên kia chỉ trực đạp đổ.

Phụ nữ chúng tôi hy sinh cũng là vì những đứa con, đừng tưởng các anh tài giỏi nên có thể bồ bịch. Nếu không vì những đứa con, những người vợ chúng tôi lúc buồn chán chuyện gia đình cũng tìm lại người yêu cũ để tâm sự, để cắm sừng lên đầu các anh. Thật ích kỷ!

Tôi chỉ muốn nhắn một lời với anh cũng như chồng tôi: Sống trên đời có luật nhân quả, đừng làm gì để sau này sống trong sự cắn rứt lương tâm. Đừng làm gì ảnh hưởng đến những đứa con vô tội, như thế là chúng tôi cũng cảm ơn các anh lắm rồi. Thiếu các anh, chúng tôi nhẹ nợ hơn nhiều. Các anh đừng tự tin quá như thế.

 
 
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. Bài viết gửi về tamsu@vnexpress.net hoặc tại đây. Bài đã đăng lên trang sẽ không được rút xuống vì bất cứ lý do gì. Mục này không có nhuận bút.