Nếu con rời xa mãi mãi, mẹ đừng buồn nhiều, mẹ nhé

Con sẽ không khóc và đầu hàng số phận đâu, dù sống được một ngày con cũng cố gắng để mẹ yên lòng và tin ở con.