Thứ năm, 20/5/2010 | 09:43 GMT+7
|
Thứ năm, 20/5/2010 | 09:43 GMT+7

Vợ, chồng có quyền có tài sản riêng

"Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân... Vợ, chồng có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung", luật sư Nguyễn Thế Khanh tư vấn.
> Tài sản được tặng khi ly thân có phải chia cho chồng? (Lam Tuyết)

Về câu hỏi của Lam Tuyết, tôi trả lời như sau:

Tại Điều 32 Luật Hôn nhân Gia đình năm 2000 quy định:

“1. Vợ, chồng có quyền có tài sản riêng.

Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại khoản 1 Điều 29 và Điều 30 của Luật này; đồ dùng, tư trang cá nhân.

2. Vợ, chồng có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung”.

Như vậy nếu đất đai mà chị cho riêng em gái chị sẽ được coi là tài sản riêng. Tuy nhiên để việc tặng cho có căn cứ và hợp pháp chị phải làm thủ tục tặng cho theo đúng quy định của pháp luật, hợp đồng tặng cho phải lập thành văn bản và có công chứng chứng thực. Chị có thể đến một văn phòng công chứng để làm hợp đồng tặng cho này.

* Về việc yêu cầu chia tài sản: Tài sản chung vợ chồng có thể được chia ngay trong thời kỳ hôn nhân, khi ly hôn hoặc sau khi ly hôn mà khi giải quyết ly hôn mà các bên chưa phân chia về tài sản.

Theo quy định tại điều 95 Luật hôn nhân Gia đình về phân chia tài sản khi ly hôn thì “Việc chia tài sản khi ly hôn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết. Tài sản riêng của bên nào thì thuộc quyền sở hữu của bên đó”.

Vì vậy tài sản mà chị tặng cho riêng em gái chị thuộc sở hữu riêng của em gái chị và không bị phân chia (nếu chưa nhập vào khối tài sản chung) .

* Về các tài sản khác: Theo quy định tại khoản 1 điều 27 thì “Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và những thu nhập hợp pháp khác của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và những tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung”.

Như vậy trừ những tài sản hình thành trước thời ký hôn nhân, tài sản được tặng cho, thừa kế riêng thì mọi tài sản khác hình thành trong thời kỳ hôn nhân đều được coi là tài sản chung vợ chồng. Vì vậy, dù vợ chồng em gái chị đã ly thân nhưng không ly hôn thì tài sản của cả hai người làm ra trong thời kỳ này vẫn được coi là tài sản chung vợ chồng.

Về nguyên tắc chung chia tài sản khi ly hôn thì tài sản chung sẽ được chia đôi nhưng khi giải quyết trong những trường hợp cụ thể tòa sẽ xem xét hoàn cảnh của mỗi bên, tình trạng tài sản, công sức đóng góp của mỗi bên vào việc tạo lập, duy trì, phát triển tài sản này...

Luật sư Nguyễn Thế Khanh
Công ty Luật TNHH Đại Việt
Số 335 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội