Thứ hai, 30/1/2012 | 09:59 GMT+7
|
Thứ hai, 30/1/2012 | 09:59 GMT+7

Tòa vẫn giải quyết ly hôn dù hai người không kết hôn

Dù không đăng ký kết hôn nhưng hai người chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 1985 nên Tòa án sẽ thụ lý giải quyết ly hôn như những trường hợp bình thường.
> Tòa có xử ly hôn khi không đăng ký kết hôn?

Căn cứ vào điểm a, mục 3, Nghị quyết 35/2000/NQ-QH ngày 9/6/2000 về việc hướng dẫn thi hành luật hôn nhân và gia đình quy định: "Trong trường hợp quan hệ vợ chồng được xác lập trước 3/1/1987 - ngày Luật hôn nhân và gia đình năm 1986 có hiệu lực mà chưa đăng ký kết hôn thì được khuyến khích đăng ký kết hôn. Trong trường hợp có yêu cầu ly hôn được Toà án thụ lý giải quyết theo quy định về ly hôn của Luật hôn nhân và gia đình năm 2000".

Như vậy, mặc dù chị không đăng ký kết hôn nhưng chị và chồng chị chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 1985, tức là trước thời điểm ngày 3/1/1987 nên Tòa án sẽ thụ lý gải quyết ly hôn như những trường hợp bình thường.

Luật sư Trương Anh Tú
Văn phòng luật sư Trương Anh Tú - Đoàn LS Hà Nội
Địa chỉ 260 Xã Đàn (Kim Liên mới) - Đống Đa - Hà Nội