Thứ ba, 18/10/2016 | 10:03 GMT+7
|
Thứ ba, 18/10/2016 | 10:03 GMT+7

Tiền lương nghỉ thai sản được tính thế nào?

Theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014, lao động nữ sinh con được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng hai lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con.

Theo điểm a, điểm c khoản 1 Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức hưởng chế độ thai sản với lao động nữ sinh con (trong trường hợp thông thường) được quy định như sau:

Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 6 tháng, mức hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp có ngày lẻ thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

Hướng dẫn quy định trên, Điều 12 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định: Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm cơ sở tính hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề gần nhất trước khi nghỉ việc. Nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì được cộng dồn.

Mức hưởng chế độ thai sản của người lao động không được điều chỉnh khi Chính phủ điều chỉnh tăng mức lương cơ sở, mức lương tối thiểu vùng.

Luật sư Kiều Anh Vũ
Văn phòng Luật sư Lê Nguyễn

>> Có được chấm dứt hợp đồng lao động với người mang bầu