Thứ tư, 12/7/2017 | 16:44 GMT+7
|
Thứ tư, 12/7/2017 | 16:44 GMT+7

Thế nào là di chúc hợp pháp?

Ông tôi có mấy mảnh đất và nhiều tài sản khác, hiện cụ đã yếu nên muốn lập di chúc để các con không tranh giành.

Tôi xin hỏi phải làm thế nào thì di chúc mới được công nhận và khi nào có thể tiến hành chia tài sản theo di chúc?

Nguyễn Văn Sinh

Luật sư trả lời