Thứ tư, 30/11/2016 | 15:52 GMT+7
|
Thứ tư, 30/11/2016 | 15:52 GMT+7

Những ai đủ điều kiện bảo lĩnh cho người bị điều tra được tại ngoại

Con tôi bị điều tra trong vụ trộm xe máy, nghe nói pháp luật có quy định về người bảo lĩnh, nay tôi muốn áp dụng để con được tại ngoại thì cần những điều kiện gì?

Hoàng Thanh

Luật sư trả lời