Thứ sáu, 25/11/2016 | 00:00 GMT+7
|
Thứ sáu, 25/11/2016 | 00:00 GMT+7

Ngã xe trên đường đi làm về có phải là tai nạn lao động?

Cơ quan bảo hiểm có chi trả bồi thường tai nạn lao động nếu trên đường đi làm về tôi bị ngã xe máy khiến gãy tay không?