Thứ năm, 21/10/2010 | 15:31 GMT+7
|
Thứ năm, 21/10/2010 | 15:31 GMT+7

Muốn cho con thừa kế bất động sản mua ở nước ngoài?

Tôi thường trú tại TP HCM, muốn lập di chúc để lại cho con gái có quốc tịch Mỹ tài sản là căn hộ chung cư mua tại Trung Quốc và đã được cấp giấy chủ quyền. (Nguyễn Dũng)

Xin hỏi:
1. Việc lập di chúc như nội dung trình bày thì có được không?
2. Phải thực hiện như thế nào?
3. Người con gái sau này được thừa kế theo di chúc thì thủ tục nhận di sản thừa kế ở Trung Quốc cần phải làm như thế nào?

Tôi chân thành cảm ơn.