Thứ bảy, 18/3/2017 | 00:15 GMT+7
|
Thứ bảy, 18/3/2017 | 00:15 GMT+7

Một tác phẩm có bản quyền bao nhiêu năm?

Bố tôi có cuốn truyện đã đăng ký bảo hộ quyền tác giả được hơn 30 năm, nay ông qua đời thì quyền tác phẩm được bảo hộ trong thời gian bao lâu?

Nguyễn Hương Dung

Luật sư trả lời