Thứ hai, 24/1/2011 | 11:47 GMT+7
|
Thứ hai, 24/1/2011 | 11:47 GMT+7

Ghi là đơn tố cáo hay khiếu nại?

Tôi muốn kiện Ủy ban và Công an huyện ra tòa hành chính vì không trả lời đơn của công dân thì tiêu đề ghi thế nào cho đúng? Là đơn tố cáo hay khiếu nại...?

Tôi muốn nhờ tư vấn về việc sau: Tôi gửi đơn tố cáo tới UBND huyện và công an huyện tới nay đã 8 tháng nhưng không nhận được quyết định trả lời của hai cơ quan này.

Bây giờ tôi có thể khởi kiện hai cơ quan này ra tòa án vì hành vi hành chính là không trả lời đơn thư của công dân theo đúng quy định của pháp luật hay không? Nếu khởi kiện thì tiêu đề của đơn sẽ ghi như thế nào cho đúng? Ghi là đơn tố cáo, hay đơn khiếu nại, hay ghi như thế nào...?

Trần Trọng Tuấn