Thứ sáu, 3/8/2012 | 16:35 GMT+7
|
Thứ sáu, 3/8/2012 | 16:35 GMT+7

Định giá tài sản bị mất trộm theo vàng hay tiền?

Tôi bị lấy trộm 10 cây vàng. Thủ phạm đã bị bắt, tòa xử phải bồi thường cho tôi bằng tiền, nhưng hiện khoản này không đủ để mua lại được số vàng bị mất.

Tôi muốn hỏi t­­ại sao bị cáo trộm vàng của tôi nhưng lại đền tiền, sao không định giá theo thời điểm xét xử để tôi có thể mua được đủ số vàng bị mất? Tòa xử vậy đúng hay sai?

Phi Long