Thứ bảy, 15/10/2016 | 00:00 GMT+7
|
Thứ bảy, 15/10/2016 | 00:00 GMT+7

Đã ly hôn rồi có được chia tài sản lại?

Chồng lập tài khoản bí mật ở nước ngoài trong thời gian sống chung nhưng tôi không biết, giờ đã ly hôn được 3 tháng tôi mới phát hiện ra.

Tôi và chồng ly hôn được khoảng 3 tháng và đã phân chia tài sản và con cái theo quy định của tòa án.

Gần đây, tôi phát hiện anh ta có tài khoản bí mật ở nước ngoài, số tiền đó rất lớn, gấp nhiều lần số tiền phân chia tài sản với tôi. Số tài khoản đó được lập trong thời gian sống chung nhưng tôi không hề biết. Vậy, tôi có thể kiện lên tòa án để phân chia lại tài sản không? Tôi có được hưởng thêm một phần nào số tiền đó, vì trên lý thuyết đó vẫn là tài sản của hai vợ chồng khi còn chung sống?

Phạm Hồng

Luật sư trả lời