Thứ năm, 6/3/2003 | 17:38 GMT+7
|
Thứ năm, 6/3/2003 | 17:38 GMT+7

Công ty nước ngoài muốn mở văn phòng đại diện ở Việt Nam

“Một công ty nước ngoài muốn mở văn phòng đại diện tại Việt Nam thì làm thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này?” (bạn đọc Lê Phúc Thanh).

Trả lời:

Vấn đề bạn hỏi được quy định cụ thể trong Nghị định số 45/2000/NĐ-CP ngày 06/9/2000 của Chính phủ, về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài. Theo nghị định này, thương nhân nước ngoài khi có đăng ký kinh doanh hợp pháp theo pháp luật nước ngoài sẽ được cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Hồ sơ xin giấy phép thành lập văn phòng đại diện gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (theo mẫu của Bộ Thương mại);

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của nước đó xác nhận cùng bản dịch tiếng Việt được cơ quan công chứng ở trong nước hoặc cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi thương nhân nước ngoài đề nghị thành lập văn phòng đại diện sẽ cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện.

Luật sư Phạm Thanh Bình
Văn phòng Luật sư Hồng Hà,
số 8 Đình Ngang, Hà Nội