Thứ hai, 3/10/2016 | 00:00 GMT+7
|
Thứ hai, 3/10/2016 | 00:00 GMT+7

Con rể có quyền đòi bán đất thuộc sở hữu của mẹ vợ?

Chồng tôi một mực đòi bán mảnh đất gia đình cho riêng tôi để lấy tiền làm ăn, trong khi sổ đỏ vẫn mang tên mẹ tôi. Tôi phải làm thế nào để giữ được tài sản này?

Vợ chồng tôi lấy nhau được 5 năm thì mẹ đẻ cho tôi một mảnh đất, việc cho tặng chỉ có giấy viết tay và chữ ký của hai mẹ con, nội dung nêu rõ mảnh đất này cho riêng tôi (chưa sang tên trong sổ đỏ). Tuy nhiên, do cuộc sống vợ chồng nhiều mâu thuẫn, vợ chồng tôi ly thân.

Trong thời gian này, anh ấy đòi bán mảnh đất trên, chia đôi để lấy tiền làm ăn. Xin hỏi trong trường hợp này, chồng tôi có quyền đòi bán mảnh đất không? Tôi phải làm thế nào để giữ lại được tài sản này?

Thanh Hương

Luật sư trả lời