Thứ sáu, 30/6/2017 | 18:37 GMT+7
|
Thứ sáu, 30/6/2017 | 18:37 GMT+7

Chồng trong trại giam từ chối luật sư do vợ mời

Chồng tôi vừa bị bắt, tôi muốn thuê luật sư ngay từ giai đoạn điều tra nhưng anh ấy luôn nói không cần.

Nếu tôi cứ cương quyết mời luật sư thì có được không?

Thu Thanh

Luật sư trả lời