Không muốn con trai bị bạn gái lợi dụng lừa tiền, chúng tôi muốn truất quyền thừa kế của nó nhưng lại bị dọa kiện ra toà.