Quyền của công an phường khác biệt gì với công an xã

Tôi xin hỏi công an phường có tổ chức hoạt động khác gì công an xã? Quyền hạn, nhiệm vụ khác biệt thế nào?