Hướng dẫn đăng ký cấp hộ chiếu qua mạng trong 10 phút

Với vài thao tác, mọi công dân có thể đăng ký trực tuyến hộ chiếu qua mạng để giảm thời gian làm đi lại, làm thủ tục.