Sợ ràng buộc hôn nhân nhưng lại muốn con có bố

Chúng tôi chung sống 6 năm nhưng không đăng ký kết hôn vì cả hai không muốn ràng buộc nhau.