Theo điều 122 Bộ Luật Tố tụng hình sự 2015 (có hiệu lực từ 1/7), đặt tiền để bảo đảm là biện pháp ngăn chặn thay thế tạm giam, mức