Thời hạn chi trả bồi thường bảo hiểm ôtô?

Tiền bồi thường bảo hiểm vật chất ôtô sẽ được thanh toán sau bao lâu? Nếu không đúng hẹn, khách hàng có quyền làm gì?