Tôi kết hôn đã 10 năm, không có mâu thuẫn gì lớn nhưng không hạnh phúc do cuộc sống tình dục không hoà hợp.