Số chứng minh thư của tôi bị mờ không thể đọc được. Tôi muốn làm lại và đổi sang chứng minh thư 12 số. Tôi phải làm những thủ tục
Thấy bé trai 6 tuổi hàng xóm tha thẩn chơi một mình, nhớ "mối thù" giữa hai gia đình, Mõ bế thốc đứa trẻ thả xuống giếng sâu chừng 2 m.