Mẹ kế tranh tài sản với con chồng

Bố tôi mất, để lại lô đất 1.000 m2 không di chúc, giờ mẹ kế và 4 anh em tôi đều muốn sở hữu thì giải quyết thế nào?