Cháu tôi nhặt được chiếc túi xách có 50 triệu đồng cùng một máy ảnh nhưng không trả lại cho người mất. Tôi xin hỏi cháu tôi có thể bị