Nhắn tin 'khủng bố tinh thần' người khác, có phạm tội giết người?

Tôi xin hỏi hành vi nhắn tin với nội dung dọa giết, uy hiếp tính mạng sẽ bị khép vào những tội gì?