Ý nghĩa 12 chữ số trên thẻ căn cước công dân

Các chữ số trên thẻ căn cước cho biết bạn đăng ký khai sinh ở đâu, sinh năm nào, nam hay nữ.