Những hành vi dễ khiến vướng lao lý khi đi đòi nợ

Tôi có sai không khi đến nhà người quỵt nợ lấy đi một số tài sản nhằm bù đắp số tiền đã cho vay?