Thứ ba, 6/2/2007 | 15:21 GMT+7
|
Thứ ba, 6/2/2007 | 15:21 GMT+7

Sẽ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp

Năm 2007, Quốc hội sẽ nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và tổng rà soát hệ thống pháp luật để đưa ra những điều chỉnh nhằm phù hợp với yêu cầu phát triển.

Sáng 5/2 tại Hội nghị triển khai chiến lược xây dựng pháp luật, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho biết, hệ thống pháp luật của VN đã được cải thiện đáng kể nhưng chưa đồng bộ, chất lượng luật chưa cao, chưa sát với thực tế.

Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng yêu cầu đẩy mạnh xây dựng hệ thống luật pháp theo hướng cụ thể hóa hơn, dân chủ hơn, đồng thời giảm dần các pháp lệnh.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Uông Chu Lưu đã trình bày dự thảo kế hoạch thực hiện chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật VN đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

(Theo Tuổi Trẻ, TTXVN)