Thứ năm, 28/8/2003 | 17:13 GMT+7
|
Thứ năm, 28/8/2003 | 17:13 GMT+7

Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế sẽ bị bãi bỏ

Phó chánh án TAND Tối cao Đặng Quang Phương chiều nay đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tuyên bố hết hiệu lực với Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế - văn bản luật được ban hành từ năm 1989. Đồng thời, Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế sẽ được sửa đổi bổ sung để đảm bảo không có khoảng trống pháp luật.

TAND Tối cao nhận định việc bãi bỏ văn bản này không ảnh hưởng đến giao dịch kinh tế - thương mại, cũng như việc giải quyết những tranh chấp phát sinh từ các giao dịch đó. Bởi Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hàng hải, Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Thương mại, Pháp lệnh Trọng tài thương mại... ban hành sau này đã quy định những nguyên tắc cơ bản của hợp đồng, phù hợp hơn với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, chấm dứt sự can thiệp của nhà nước vào việc ký kết hợp đồng kinh tế.

Theo tờ trình của TAND Tối cao, thẩm quyền giải quyết của tòa với án kinh tế sẽ được mở rộng theo 3 nhóm tranh chấp: Tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương mại giữa mỗi loại chủ thể hoặc giữa các loại chủ thể là cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác với nhau và đều có mục đích thương mại; tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể công ty; và tranh chấp kinh tế khác theo quy định của pháp luật. Khác với Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế hiện hành, tranh chấp hợp đồng kinh tế là mảng công việc chính của tòa.

Chiều nay, TAND Tối cao còn trình xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sửa đổi Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự, theo hướng đương sự phải tự chứng minh, tòa chỉ thu thập chứng cứ khi có yêu cầu. Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động cũng được đề nghị điều chỉnh để phù hợp hơn với Bộ luật Lao động mới được sửa đổi, bổ sung.

Nghĩa Nhân