Thứ ba, 11/7/2017 | 10:03 GMT+7
|
Thứ ba, 11/7/2017 | 10:03 GMT+7

Bộ Tư pháp: Chưa bỏ ngay 'giấy xác nhận tình trạng hôn nhân'

Do chờ đồng bộ dữ liệu, nhiều thủ tục, giấy tờ liên quan quản lý tư pháp sẽ chưa thể bãi bỏ ngay từ ngày 4/7.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 58/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. Trong đó có việc bỏ giấy xác nhận tình trạng hôn nhân khi đăng ký kết hôn, bỏ quy định xuất trình giấy chứng nhận kết hôn của cha mẹ trong thủ tục đăng ký khai sinh cho con...

Nghị quyết có hiệu lực từ 4/7, tuy nhiên ngày 10/7 trả lời báo giới, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc cho biết việc áp dụng sẽ tiến hành khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được hoàn thiện, kết nối với cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử cũng như cơ sở dữ liệu khác. "Đây là định hướng triển khai công việc chứ không phải bỏ ngay", ông Ngọc nói.

Thứ trưởng giải thích, Luật Hộ tịch dự kiến chậm nhất đến ngày 1/1/2020 có hiệu lực, khi đó cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an soạn thảo mới hoàn thiện. Thông tin quản lý dân cư đều có trong cơ sở dữ liệu này nên người dân sẽ không cần xuất trình các loại giấy tờ như giấy chứng nhận kết hôn, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân... khi làm thủ tục.

Ông Nguyễn Công Khanh (Cục trưởng Cục Quốc tịch, hộ tịch và chứng thực) cho biết không chỉ Nghị quyết 58 chờ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mà nhiều quy định khác cũng đang đợi. Về cơ sở dữ liệu hộ tịch, Bộ Tư pháp đã thực hiện thí điểm tại 15 tỉnh, trong năm nay triển khai thêm 13 tỉnh.

"Khi dữ liệu hộ tịch và dữ liệu dân cư được đồng bộ, kết nối sẽ còn giảm tiếp được nhiều thủ tục, chi phí", đại diện Bộ Tư pháp nói

“Về lý thuyết một số địa phương có thể giảm được vài loại giấy tờ ngay từ bây giờ. Ví dụ, tại Hà Nội, nếu bạn đi xin trích lục cho trẻ khai sinh từ 1/1/2016 chỉ cần điền vào tờ khai nói số định danh của trẻ thì hệ thống sẽ cho ngay kết quả. Bố mẹ không phải trình bất cứ giấy tờ gì”, ông Khanh cho biết.

Chính phủ ra Nghị quyết 58/NQ-CP bãi bỏ gần 20 thủ tục, bao gồm:
- Trong lĩnh vực chứng thực: Bỏ quy định yêu cầu người chứng thực nộp bản sao giấy tờ tùy thân.
-Lĩnh vực quốc tịch: Bỏ thủ tục thông báo có quốc tịch nước ngoài.
- Lĩnh vực hộ tịch: Bỏ thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.
- Đăng ký khai sinh: Bỏ quy định xuất trình giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em.
- Đăng ký kết hôn, đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài: Bỏ quy định nộp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, trích lục ghi chú ly hôn....

Chính phủ giao Bộ Tư pháp phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính, giấy tờ công dân để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành phù hợp với thời điểm hoàn thành, vận hành của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.


Phạm Dự