Thứ ba, 18/7/2017 | 13:52 GMT+7
|
Thứ ba, 18/7/2017 | 13:52 GMT+7

Ôtô nên lội nước mức nào?

Xe hơi lội nước đến mức nào không gây hại, nửa bánh xe, 2/3 bánh xe hay bao nhiêu cm? (Đình Đạo)

Câu hỏi cân tư vấn về xe gửi về xe@vnexpress.net