Năm 2018 giá xe Civic Turbo 1.5 giảm thế nào?

Theo lộ trình, ôtô sẽ giảm thuế nhập khẩu và giảm thuế tiêu thụ đặc biệt từ ngày 1/1/2018 (Anh Tú).