Người quen đổi xe muốn bán Mazda 3 hatchback 2010, xe đã đi được 5 vạn, xin hỏi giá đó có đắt, nếu mặc cả thì nên trả bao nhiêu
Với những người đi du học hoặc làm việc lâu năm ở nước ngoài, về nước và học lại cách đi xe máy là một cực hình.